Dlaczego warto z nami
pracować?

Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy?

NOWEL to organizacja, w której pracę można znaleźć w takich obszarach jak: Produkcja, Wsparcie Produkcji, Logistyka, Administracja i Sprzedaż. Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Michałowie-Reginowie oraz Legionowie, gdzie mieści się siedziba firmy.

Dlaczego warto z nami pracować?

Jesteśmy stabilną firmą, a naszą siłą jest tradycja i rodzinny charakter. Stawiamy na rozwój. Jesteśmy zespołem zarówno doświadczonych jak i dopiero zaczynających swoją przygodę z pracą osób. TY również możesz mieć swój wkład w to czym dzielimy się z drugim człowiekiem – przyjazną atmosferą i … pieczywem.

Aktualne ogłoszenia

Mechanik/Elektromechanik

Miejsce pracy: Legionowo

Dowiedz się więcejZwiń

Osobom zatrudnionym na ww. stanowisku oferujemy:

– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– możliwość pracy w nowoczesnym, zautomatyzowanym parku maszynowym
– możliwość udziału w uruchamianiu nowych linii produkcyjnych
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
– zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę o pracę
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
– darmowy transport pracowniczy z Płońska , Nasielska, Pułtuska

Do zadań na tym stanowisku należy:

– prowadzenie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych zgodnie z harmonogramem i dokumentacją techniczną
– systematyczne monitorowanie pracy urządzeń stacji energetycznych, sprężarek powietrza, kotłów parowych, hydroforni oraz maszynowni chłodniczej
– lokalizowanie,  diagnozowanie i usuwanie awarii, usterek oraz rejestrowanie ich  w dzienniku zdarzeń
– montaż i demontaż maszyn/podzespołów

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie techniczne
– min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
– uprawnienia elektryczne do 1kV (SEP)
– prawo jazdy kat. B
– znajomość programów MS Word i MS Excel
– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, zdolności analityczne
– gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

Jesteśmy otwarci również na osoby bez doświadczenia, które dopiero uzyskały wykształcenie techniczne, ale potrafią wykazać się:

– umiejętnością szybkiego przyswajania wiedzy
– motywacją i zaangażowaniem w pracę
– zainteresowaniem przy majsterkowaniu, elektryką, mechaniką czy automatyką

 

POLITYKA RODO W ZAKRESIE REKRUTACJI

Przed wysłaniem cv na nasz adres mailowy, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią klauzul, ich zamieszczenie w treści cv oraz udzielenie zgody w zakresie prowadzonych rekrutacji poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka znakiem „X”.

W punkcie drugim pozostałe informacje w zakresie RODO.

1. Klauzule

i. Klauzula zgody na aktualną rekrutację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

ii. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

2. Część informacyjna

i. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowel sp. z o.o., z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 623598 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223065536, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

ii. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do momentu cofnięcia zgody, tzn.:

 Prowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji przez czas jej trwania. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Państwa kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

 Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

iii. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@piekarnianowakowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

iv. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Wyślij CV

W CV proszę uwzględnić klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

Operator Wózka Widłowego Wysokiego Składowania

Miejsce pracy: Legionowo

Dowiedz się więcejZwiń

Osobom zatrudnionym na ww. stanowisku oferujemy:

 • zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • posiłek regeneracyjny
 • darmowy transport pracowniczy z Płońska, Nasielska, Pułtuska
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • możliwości rozwoju w kierunku stanowiska magazyniera lub operatora maszyn
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji

Do zadań na tym stanowisku należy:

 • odpowiedzialność za załadunek i rozładunek towaru
 • składowanie towaru w magazynie
 • kompletacja zamówień

Wymagania:

 • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
 • doświadczenie w pracy na magazynie wysokiego składowania
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych bocznych
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • precyzyjność, odpowiedzialność
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (ruch ciągły)

 

POLITYKA RODO W ZAKRESIE REKRUTACJI

Przed wysłaniem cv na nasz adres mailowy, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią klauzul, ich zamieszczenie w treści cv oraz udzielenie zgody w zakresie prowadzonych rekrutacji poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka znakiem „X”.

W punkcie drugim pozostałe informacje w zakresie RODO.

1. Klauzule

i. Klauzula zgody na aktualną rekrutację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

ii. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

2. Część informacyjna

i. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowel sp. z o.o., z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 623598 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223065536, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

ii. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do momentu cofnięcia zgody, tzn.:

 Prowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji przez czas jej trwania. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Państwa kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

 Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

iii. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@piekarnianowakowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

iv. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Wyślij CV

W CV proszę uwzględnić klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

Pracownik Produkcji

Miejsce pracy: Legionowo/Michałów-Reginów

Dowiedz się więcejZwiń

Osobom zatrudnionym na ww. stanowisku oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość pracy w nowoczesnym parku maszynowym
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • stałe i terminowe wynagrodzenie godzinowe + premia
 • zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • darmowy transport pracowniczy z Płońska, Nasielska, Pułtuska
 • możliwość rozwoju w kierunku stanowiska Operatora Linii Produkcyjnej

Do zadań na tym stanowisku należy:

 • pakowanie pieczywa
 • odrzucanie wadliwego pieczywa
 • klejenie kartonów
 • układanie kartonów na paletach
 • przyklejanie etykiet
 • prace pomocnicze przy linii produkcyjnej
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy

Wymagania:

 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 • sprawność fizyczna
 • dokładność i skrupulatność
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
 • mile widziane doświadczenie w pracy fizycznej
 • mile widziane uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi

 

POLITYKA RODO W ZAKRESIE REKRUTACJI

Przed wysłaniem cv na nasz adres mailowy, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią klauzul, ich zamieszczenie w treści cv oraz udzielenie zgody w zakresie prowadzonych rekrutacji poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka znakiem „X”.

W punkcie drugim pozostałe informacje w zakresie RODO.

1. Klauzule

i. Klauzula zgody na aktualną rekrutację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

ii. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

2. Część informacyjna

i. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowel sp. z o.o., z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 623598 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223065536, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

ii. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do momentu cofnięcia zgody, tzn.:

 Prowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji przez czas jej trwania. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Państwa kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

 Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

iii. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@piekarnianowakowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

iv. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Wyślij CV

W CV proszę uwzględnić klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

Operator urządzenia

Miejsce pracy: Legionowo/Michałów-Reginów

Dowiedz się więcejZwiń

Osobom zatrudnionym na ww. stanowisku oferujemy:

 • zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość pracy w nowoczesnym parku maszynowym
 • stałe i terminowe wynagrodzenie zasadnicze + dodatki + premia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • darmowy transport pracowniczy z Płońska, Nasielska, Pułtuska

Do zadań na tym stanowisku należy:

 • obsługa maszyn i urządzeń wchodzących w skład nowoczesnej linii produkcyjnej do produkcji pieczywa (w tym: operowanie elektronicznymi panelami dotykowymi oraz regulowanie urządzeń)
 • realizacja zleceń produkcyjnych
 • monitorowanie stanu urządzeń i zgłaszanie usterek
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w obrębie stanowiska pracy
 • wypełnianie dokumentacji stanowiskowej

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • min. rok doświadczenia w pracy przy obsłudze linii produkcyjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 • sprawność fizyczna
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

 

POLITYKA RODO W ZAKRESIE REKRUTACJI

Przed wysłaniem cv na nasz adres mailowy, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią klauzul, ich zamieszczenie w treści cv oraz udzielenie zgody w zakresie prowadzonych rekrutacji poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka znakiem „X”.

W punkcie drugim pozostałe informacje w zakresie RODO.

1. Klauzule

i. Klauzula zgody na aktualną rekrutację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

ii. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

2. Część informacyjna

i. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowel sp. z o.o., z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 623598 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223065536, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

ii. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do momentu cofnięcia zgody, tzn.:

 Prowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji przez czas jej trwania. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Państwa kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

 Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

iii. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@piekarnianowakowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

iv. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Wyślij CV

W CV proszę uwzględnić klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

Jeśli nie znalazłeś interesującej dla siebie oferty pracy, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail. Po otrzymaniu Twojego cv będziemy mogli wskazać konkretnie obszar, w którym mogłabyś/mógłbyś się z nami rozwijać.

Wyślij CV

Kontakt z działem personalnym:

kadry@piekarnianowakowski.pl
tel. 22 767 04 57

Dziękujemy za zainteresowanie!

 

POLITYKA RODO W ZAKRESIE REKRUTACJI

Przed wysłaniem cv na nasz adres mailowy, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią klauzul, ich zamieszczenie w treści cv oraz udzielenie zgody w zakresie prowadzonych rekrutacji poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka znakiem „X”.

W punkcie drugim pozostałe informacje w zakresie RODO.

1. Klauzule

i. Klauzula zgody na aktualną rekrutację
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

ii. Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Nowel sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie.

2. Część informacyjna

i. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowel sp. z o.o., z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 623598 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5223065536, (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

ii. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane i przez czas niezbędny do realizacji tego celu albo do momentu cofnięcia zgody, tzn.:

 Prowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu prowadzenia rekrutacji przez czas jej trwania. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Państwa kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

 Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

iii. Państwa prawa
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres rodo@piekarnianowakowski.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

iv. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, a w wyjątkowych sytuacjach podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.