Skontaktuj się z nami

Biuro

NOWEL Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 11, 05-120 Legionowo
+48 22 767 04 52
e-mail: biuro@piekarnianowakowski.pl

Współpraca

 

Dział Sprzedaży Krajowej
+48 22 116 68 31
e-mail: sprzedaz@piekarnianowakowski.pl

Dział Sprzedaży Eksportowej
+48 22 116 68 30
e-mail: export@piekarnianowakowski.pl

Media

Biuro Prasowe NOWEL Sp. z o.o.
+48 22 629-26-61
e-mail: nowel@brandlab.pl

Dane Spółki

 

NOWEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11,
05-120 Legionowo.

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000623598,
NIP 522 306 55 36.

Kapitał zakładowy wynosi 2.833.150,00 zł, został w całości opłacony.

Nr rej. BDO: 000100517