Dotacje

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023” za I i II okres wnioskowany.

 

 

 

Projekt w ramach Działania 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

  • Tworzenie własnego know-how.
  • Doskonalenie kadr B+R.
  • Zwiększenie dostępu do wysoce specjalistycznej aparatury badawczej.
  • Umacnianie współpracy z obszarem nauki.

Zadania realizowane:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z jego wyposażeniem w środki trwałe – narzędzia laboratoryjne oraz urządzenia służące do przeprowadzania produkcji testowych.

Grupa docelowa:

Ostateczni odbiorcy produktów przedsiębiorstwa Nowel Sp. z o.o.

Przewidywany efekt:

  • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z pełnym wyposażeniem.
  • Wprowadzenie na rynek „Żywności funkcjonalnej”.

Wartość projektu
24.210.090,00 PLN

Wartość dofinansowania
5.511.240,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2018 NA: Laboratoryjna suszarka rozpyłowa

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XX Laboratoryjna suszarka rozpyłowa została wybrana oferta przedstawiona przez GEA Process Engineering Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018 NA: Aparat do oznaczeń tłuszczu metodą Soxhleta

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XIX Aparat do oznaczeń tłuszczu metodą Soxhleta została wybrana oferta przedstawiona przez Anchem Sp. z o.o. Sp.K.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2018 NA: Aparat do oznaczeń azotu i białka metodą Kjeldahla

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XVIII Aparat do oznaczeń azotu i białka metodą Kjeldaha została wybrana oferta przedstawiona przez Anchem Sp. z o.o. Sp.K.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018 NA: Mikser do mieszania mąk i przygotowywania mieszanek piekarniczych

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XVII Mikser do mieszania mąk i przygotowywania mieszanek piekarniczych została wybrana oferta przedstawiona przez ESTEVE SAS.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16a/2018 NA: Urządzenia do wyposażenia piekarni testowej

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 16a Urządzenia do wyposażenia piekarni testowej została wybrana oferta przedstawiona przez Cream Profesjonalne Technologie Spożywcze Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018 NA: Urządzenia do wyposażenia piekarni testowej

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018 NA: Teksturometr – urządzenie do analizy tekstury produktów żywnościowych

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XV Teksturometr została wybrana oferta przedstawiona przez CAL Narzędzia S.C. Zygmunt Indyka, Maciej Indyka.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14a/2018 NA: Urządzenie do określania charakterystyki ciasta w czasie rozrostu

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XIVa Urządzenie do charakterystyki ciasta w czasie rozrostu została wybrana oferta przedstawiona przez FRACOP Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018 NA: Fermentograf – Urządzenie do charakterystyki ciasta w czasie rozrostu

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13a/2018 NA: Wagosuszarka

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XIIIa Wagosuszarka została wybrana oferta przedstawiona przez Sartorius Poland Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018 NA: Wytrząsarka laboratoryjna do sit z zestawem sit

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer XII Wytrząsarka laboratoryjna do sit z zestawem sit została wybrana oferta przedstawiona przez MERAZET Spółka Akcyjna.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11c/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11c/2019 NA: Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer 11c Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa została wybrana oferta przedstawiona przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11b/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11b/2019 NA: Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa

Przetarg nierozstrzygnięty z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11a/2018 NA: Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa

Zapytanie ofertowe nr 11a Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa zostało nierozstrzygnięte.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 NA: Urządzenie do pomiaru objętości pieczywa

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10a/2018 NA: Urządzenie do oznaczania glutenu

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer Xa Urządzenie do oznaczana glutenu została wybrana oferta przedstawiona przez LAB-INVEST Marek Markowski.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 NA: Urządzenie do oznaczania glutenu

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018 NA: Urządzenie do pomiaru barwy

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer IX Urządzenie do pomiaru barwy została wybrana oferta przedstawiona przez CLARCHEM POLSKA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8a/2018 NA: Urządzenie do określania charakterystyki reologicznej ciasta przy stałej i zmiennej temperaturze

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer VIIIa Urządzenie do określania charakterystyki reologicznej ciasta przy stałej i zmiennej temperaturze została wybrana oferta przedstawiona przez FRACOP Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 NA: Urządzenie do określania charakterystyki reologicznej ciasta przy stałej i zmiennej temperaturze

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 NA: Piec muflowy

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer VII Piec muflowy została wybrana oferta przedstawiona przez DOSERV Wojciech Kaca.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6b/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6b/2019 NA: Młynek laboratoryjny

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer VIb Młynek Laboratoryjny została wybrana oferta przedstawiona przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6a/2018 NA: Młynek laboratoryjny

Brak rozstrzygnięcia przetargu z powodu odstąpienia wybranego wykonawcy od podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 NA: Młynek laboratoryjny

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5a/2018 NA: Alweograf

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer Va Alweograf została wybrana oferta przedstawiona przez FRACOP Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 NA: Alweograf

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4a/2018 NA: Aparat do oznaczania liczby opadania

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer IVa Aparat do oznaczania liczby opadania została wybrana oferta przedstawiona przez LAB-INVEST Marek Markowski.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 NA: Aparat do oznaczania liczby opadania

Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z powodu braku przesłanych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 NA: Budowa Centrum B+R

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer III Centrum B+R została wybrana oferta przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CECH-BUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 NA: Instalacja Aroma system

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer II Instalacja Aroma system została wybrana oferta przedstawiona przez Diosna Dierks & Sohne GmbH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/2018 NA: Instalacja do podmłody pszennej

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer Ia Instalacja do podmłody pszennej została wybrana oferta przedstawiona przez Diosna Dierks & Sohne GmbH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 NA: Instalacja do podmłody pszennej

Zapytanie ofertowe nr 1 Instalacja do podmłody pszennej zostało nierozstrzygnięte.