Dotacje UE

Projekt w ramach Działania 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

  • Tworzenie własnego know-how.
  • Doskonalenie kadr B+R.
  • Zwiększenie dostępu do wysoce specjalistycznej aparatury badawczej.
  • Umacnianie współpracy z obszarem nauki.

Zadania realizowane:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z jego wyposażeniem w środki trwałe – narzędzia laboratoryjne oraz urządzenia służące do przeprowadzania produkcji testowych.

Grupa docelowa:

Ostateczni odbiorcy produktów przedsiębiorstwa Nowel Sp. z o.o.

Przewidywany efekt:

  • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z pełnym wyposażeniem.
  • Wprowadzenie na rynek „Żywności funkcjonalnej”.

Wartość projektu
24.210.090,00 PLN

Wartość dofinansowania
5.511.240,00 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 NA: Budowa Centrum B+R

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer III Centrum B+R została wybrana oferta przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CECH-BUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 NA: Instalacja Aroma system

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego numer II Instalacja Aroma system została wybrana oferta przedstawiona przez Diosna Dierks & Sohne GmbH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 NA: Instalacja do podmłody pszennej

Zapytanie ofertowe nr 1 Instalacja do podmłody pszennej zostało nierozstrzygnięte.