Dotacje UE

Projekt w ramach Działania 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

  • Tworzenie własnego know-how.
  • Doskonalenie kadr B+R.
  • Zwiększenie dostępu do wysoce specjalistycznej aparatury badawczej.
  • Umacnianie współpracy z obszarem nauki.

Zadania realizowane:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z jego wyposażeniem w środki trwałe – narzędzia laboratoryjne oraz urządzenia służące do przeprowadzania produkcji testowych.

Grupa docelowa:

Ostateczni odbiorcy produktów przedsiębiorstwa Nowel Sp. z o.o.

Przewidywany efekt:

  • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z pełnym wyposażeniem.
  • Wprowadzenie na rynek „Żywności funkcjonalnej”.

Wartość projektu
24.210.090,00 PLN

Wartość dofinansowania
5.511.240,00 PLN